Johančiny dopisy

Devět dopisů

Dochovalo se devět Johančiných dopisů, buď originálů nebo novodobých kopií. Do poslední války jich bylo deset, ale bohužel dopis adresovaný věrným občanům města Tournai, vyzývající k účasti na korunovaci Karla VII. v Remeši, byl nepřáteli zničen spolu s celým archivem města.

Tři z dopisů jsou adresovány obyvatelům Remeše, ostatní jsou pro Angličany, pro vévodu Burgundského, pro hraběte d’Armagnaka, pro husity a pro obyvatele Riomu a Troye. Dopis pro obyvatele Riomu byl objeven v archivech města až v roce 1844. Zajímavé je, že jednotlivé tmavé vlásky byly vtisknuty do vosku s pečetí prsty.

Způsob, kterým pisatel dopisů vtiskl vlasy ze své hlavy do vosku byl tehdy velmi častý; byla to jakási záruka pravosti dokumentu, je možné, že vlasy pocházely přímo z Johančiny hlavy, což by potvrzovalo tradiční tvrzení, že byla „tmavovlasá a snědá.“


Johančina rodina

Jacques d’Arc (Darc) nebo Jacquot d’Arc (Darc)

Johančin otec. Narodil se okolo roku 1357 v Ceffondsu, v diecézi Troyes. Oženil se s Isabelou Romée z Vouthonu, vesnice vzdálené 7 km, společně se přestěhovali do vesnice Domremy. V Domremy měl velice vážené postavení – byl zodpovědný za výběr daní, oficiálně patřil mezi 7 nejvýznamnějších lidí ve vesnici, působil též jako delegát za svou vesnici, býval zvolen občany Domremy, a tak se dobře znal s Robertem de Baudricourt, kapitánem ve Vaucouleurs, který později poslal jeho dceru ke králi, Johančin otec byl od samého začátku proti tomu, aby odešla do války, když ale došlo ke korunovaci krále Karla VII., na korunovaci se dostavil, náklady na dopravu mu hradil král, na návrat do Domremy mu dokonce daroval koně, byl povýšen do šlechtického stavu v prosinci roku 1429. Zemřel roku 1431, říká se, že smutkem.

Father Continue reading


Johanka

Místo narození

Jehanne se narodila asi 6. ledna 1412 ve vsi Domremy la Pucelle.  Toto tvrzení dokládá dílo Marka Twaina „Já, Sieur Louis de Conte, narozen v Neuchateau 6. ledna 1410 – tedy přesně dva roky před Jeanne d’Arc v Domremy.“ Tento Louis de Conte byl jeden z pážat Johanky z Arku.

znak_domremyRodný dům

Johančina rodná vesnice Domremy se nachází na hranicích kraje Barrois a lotrinské provincie. Dnes nese ves název Domremy-la-Pucelle. La Pucelle znamená Panna. Jehanne la Pucelle – Panna Jana.

Nad vchodem do domu, kde se Johanka narodila, lze dodnes spatřit tři vytesané znaky:  znak Ludvíka XI., který dal dům opravit, potom znak, který byl propůjčen jednomu z  bratrů Johanky s přízviskem du Lys, a třetí znak, na kterém je hvězda a tři jedlice –  znázorňující poslání Panny orléanské a nízké postavení jejích rodičů.

V roce 1428 se obyvatelé Domremy museli uchýlit i s obyvateli obce Greux do nejbližšího opevněného města Neufchateau. Mocná pevnost Vaucouleurs byla obléhána místodržitelem kraje Champagne Antonínem z Vergy.

 

Continue reading


Životopis

Jehanne la Pucelle – Panna Jana – se narodila přibližně 6. ledna 1412 v severní Francii ve vesničce jménem Domrémy. Její otec byl Jacques Darc a její matka Isabela Romée. Měla tři bratry – Jeana, Jacquemina a Pierra – a jednu sestru – jménem Catherine.

Johanka začíná ve svých asi 13 letech slýchávat zvláštní nadpřirozené „hlasy“. Domnívá se, že k ní skrze své hlasy promlouvají svatá Kateřina, sv. Markéta a archanděl Michael. Johanka byla vždy velice zbožné dítě, u zpovědi bývala i několikrát denně – farář v Domrémy byl její strýc z matčiny strany. Pomáhala doma matce, na poli, vyznala se v ručních pracích. Také ošetřovala nemocné a ráda dávala almužnu.

Continue reading